Waar is minister van openbaar onderwijs?

Dat Marja van Bijsterveldt geen minister van passend onderwijs is, weten we helaas al. Het wordt nu ook steeds duidelijker dat zich geen minister van openbaar onderwijs voelt. Lees verder

Eén keer een misstap begaan, door te zeggen dat vorming van kinderen bij uitstek een taak is van bijzondere scholen, is weliswaar een beetje dom, maar kan een van huis uit christendemocratische minister worden vergeven. Zij kwam in september met haar ondoordachte uitspraak, in een ingezonden artikel in de Volkskrant over de ambities van het funderend onderwijs. Ze schreef toen dat de bijzondere scholen een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om de levensbeschouwelijke vorming van kinderen. De taak die juist ook het openbaar onderwijs op dit punt heeft, zag zij kennelijk niet.

Een foutje, denk je dan. Kan iedereen wel eens overkomen. VOS/ABB wees haar in september naar aanleiding van haar stuk in de Volkskrant dan ook op haar beperkte visie. Die boodschap is bij mevrouw Van Bijsterveldt kennelijk niet doorgedrongen, omdat zij tijdens het congres van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) op 23 november haar woorden herhaalde, alsof het openbaar onderwijs voor haar niet bestaat! Ook daar zei zij, en nu citeer ik haar, ‘dat juist voor het bijzonder onderwijs er een taak ligt als het gaat om de brede vorming van kinderen’.

Nu stoot een ezel zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen, maar de minister van Onderwijs doet dat kennelijk wel. Na onze reactie in september zou zij toch moeten weten dat de brede vorming van kinderen niet is voorbehouden aan de bijzondere scholen. Ik neem het haar echt kwalijk dat zij als minister van het gehele onderwijs kennelijk de ogen sluit voor de sociaal-maatschappelijke en levensbeschouwelijke inspanningen van de openbare scholen om leerlingen te vormen tot volwaardige burgers die met wederzijds respect omgaan met anderen.

Alleen een brief schrijven om haar te wijzen op de meerwaarde van het openbaar onderwijs, is bij deze minister kennelijk onvoldoende. Wij willen haar nu dan ook graag uitnodigen voor een bezoek aan één of meer openbare scholen in het primair én voortgezet onderwijs, zodat zij kan ervaren dat ook die scholen een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om de brede vorming van kinderen.

Wilt u de minister ontvangen om haar de maatschappelijke meerwaarde van uw openbare school te tonen? Mail dan naar welkom@vosabb.nl onder vermelding ‘Minister is welkom’.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB