Waar liggen de grenzen van de zorg?

Jos de Vries (17) uit Oude Haske heeft een zeldzame ziekte, waardoor zijn zenuwen niet goed meer functioneren. Dit leidt tot uitval van spieren en snelle vermoeidheid. Jos heeft – dankzij een goedgevulde ‘rugzak’ – het gymnasium kunnen volgen op … Lees verder

Gehandicapte gymnasiast wil gespreid eindexamen per uur

Jos de Vries (17) uit Oude Haske heeft een zeldzame ziekte, waardoor zijn zenuwen niet goed meer functioneren. Dit leidt tot uitval van spieren en snelle vermoeidheid. Jos heeft – dankzij een goedgevulde ‘rugzak’ – het gymnasium kunnen volgen op OSG Sevenwolden, maar het eindexamen is voor hem een bijna onneembare hobbel. Hij kan het einddiploma alleen maar halen als hij elk examen verdeeld over drie dagen mag maken, omdat hij zich niet langer dan een uur kan concentreren. Maar verspreiding van examens over meerdere dagen betekent dat Jos in quarantaine moet: hij zal al die dagen geheel afgesloten moeten worden van de buitenwereld, zonder radio, televisie, internet en telefoon, en continu onder toezicht. Voor de school is dit organisatorisch lastig. Daarbij heeft de school speciale toestemming van het ministerie van OCW nodig om de examens uit elkaar te halen en ook die is lastig te verkrijgen. Hoe ver moet een school eigenlijk gaan?

De stelling luidt:
Alles moet in het werk worden gesteld om ook een rugzakleerling door het eindexamen te helpen.

 Eens

 Oneens

Bekijk de stemming

Bijlagen