Waarom 160 OCW-bijeenkomsten passend onderwijs?

Op de 160 bijeenkomsten over passend onderwijs die minister Marja van Bijsterveldt van OCW organiseert, staat de vraag centraal hoe de grotere regionale samenwerkingsverbanden kunnen worden gerealiseerd. Lees verder

Senior beleidsmedewerker Anna Schipper van VOS/ABB heeft meer informatie verzameld over de bijeenkomsten, die de minister tot medio mei verspreid over het land gaat organiseren. 

De reden waarom de minister de bijeenkomsten organiseert, is dat zij onder de indruk zegt te zijn van de vele emotionele en tegelijkertijd goed onderbouwde protesten van de afgelopen tijd tegen de bezuiniging van 300 miljoen. Deze bezuiniging is door coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV in de Tweede Kamer enthousiast ontvangen. De oppositie was en is er fel op tegen. Heel misschien kan de nieuw samen te stellen Eerste Kamer het plan nog tegenhouden, omdat de coalitiepartijen en de PVV daar waarschijnlijk geen meerderheid krijgen.

Het is niet zo dat het te bezuinigen bedrag met het organiseren van de bijeenkomsten alsnog ter discussie staat. De minister wil met de toer van OCW door het land helderheid krijgen over hoe er wordt gedacht over het nieuwe stelsel van passend onderwijs. Zo zal er worden gesproken over de omvorming van de 250 samenwerkingsverbanden naar grotere regionale verbanden.

Ontslagen
Ook zal tijdens de bijeenkomsten kunnen worden gesproken over de ontslagen die met de bezuiniging en de stelselherziening samenhangen. Naar verwachting zullen circa 6000 mensen hun baan verliezen. Grote klappen zullen vallen in het speciaal onderwijs en onder de ambulante begeleiders. Wat betekent dit voor de direct betrokkenen, de leerlingen en hun ouders en de kwaliteit van het gehele funderend onderwijs? Het is al zeker dat door de bezuiniging en ontslaggolf veel expertise verloren zal gaan.

Hoewel er al vele gesprekken zijn gevoerd over de informatie uit de 0- en 1-metingen van de Evaluatie- en adviesCommissie Passend Onderwijs (ECPO), zal ook hierover kunnen worden gesproken. Mede op basis van wat de 160 bijeenkomsten zullen opleveren, zal minister Van Bijsterveldt in juni een tussenrapportage over passend onderwijs naar de Tweede Kamer sturen.

Constructief en kritisch
VOS/ABB was in eerste instantie zeer verbaasd over het initiatief van de minister. Het lijkt erop dat ze niet alleen bedoeld zijn om van de betrokkenen bij passend onderwijs waardevolle informatie te krijgen, maar dat ze ook kunnen worden gezien als een charmeoffensief van de minister. VOS/ABB zal zich er met een constructieve én kritische opstelling voor zorgen dat het onderwijs zich niet voor het politieke imagokarretje van Van Bijsterveldt laat spannen.

De data en locaties van de bijeenkomsten zijn nu nog niet bekend.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.