Waarschuwing voor pinpasfraudeurs op scholen

De politie waarschuwt voor ‘sappie doen’. Dat is een vorm van pinpasfraude, waarvoor criminelen onder anderen leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs benaderen. Lees verder

‘Sappie doen’ is een al langer bekend verschijnsel, dat zich vooral voordoet op vmbo-scholen. Zogenoemde internetloverboys benaderen leerlingen, vaak meisjes van allochtone afkomst, met de vraag of die hun pinpas met pincode ter beschikking willen stellen om er een flink bedrag op te laten storten. Als beloning daarvoor wordt meestal een flinke geldelijke beloning in het vooruitzicht gesteld. De criminelen vertellen niet waar het te storten geld vandaan komt, en leerlingen vragen daar doorgaans niet naar.

Het geld wordt door handlangers weer van de rekening gehaald. Zij gebruiken daarvoor de persoonlijke codes van degenen die hun pasje ‘uitlenen’. Het gaat uiteindelijk om het witwassen van crimineel geld, waarvoor de pashouders medeverantwoordelijk zijn en vervolgd kunnen worden. Leerlingen die hieraan meewerken en worden betrapt, zitten vast aan een grote financiële strop. Bovendien wordt hun rekening geblokkeerd en mogen ze vervolgens tien jaar lang bij geen enkele bank een eigen rekening hebben. 

De politie in Den Haag heeft onlangs een crimineel netwerk opgerold dat zich met deze vorm van pinpasfraude bezighield. Klik hier voor meer informatie van de politie;

Klik hier voor een online voorlichtingscampagne van de Nederlandse Vereniging van Banken.