Wachtlijsten bso blijven erg lang

De gemiddelde wachttijd voor een plaats in de buitenschoolse opvang (bso) is van augustus tot december vorig jaar nauwelijks afgenomen. Dat komt volgens het ministerie van OCW doordat steeds meer ouders hun kind(eren) aanmelden.
Lees verder

Er zijn van augustus tot december 12.000 bso-plaatsen bijgekomen. De tijdelijke regeling die staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW op Prinsjesdag bekendmaakte, biedt ruimte voor 10.000 leerlingen. Dit heeft er volgens het ministerie toe geleid dat de wachttijd voor een bso-plaats is afgenomen van 196 naar gemiddeld 181 dagen.

Doordat in steeds meer gezinnen beide ouders werken, blijft het aantal kinderen dat van bso gebruikmaakt toenemen. Van augustus tot december was er op de wachtlijsten sprake van een stijging van 20.200 tot 22.000 kinderen.

In de rechterkolom van dit bericht staat de brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW aan de Tweede Kamer over de stand van zaken in de kinderopvang en bso. Daar staat ook de bijlage bij deze brief.

Bijlagen