Wallage gelooft nog steeds in Basisvorming

De Basisvorming was op zich een goed idee, alleen ging de invoering ervan te snel. Dat heeft oud-staatssecretaris Jacques Wallage van Onderwijs vrijdagochtend gezegd voor de parlementaire commissie die de onderwijsvernieuwingen onderzoekt. Het is vrijdag de laatste dag met hoorzittingen. Lees verder

Wallage (PvdA) was van 1989 tot 1993 staatssecretaris. De Basisvorming werd onder zijn verantwoordelijkheid in 1993 ingevoerd. Voor de commissie was door diverse mensen als kritiek geuit op de invoering van dit concept. Oud-minister en partijgenoot Jos van Kemenade zei op de eerste dag van de hoorzittingen dat de Basisvorming is mislukt doordat die te snel werd ingevoerd.

De oud-staatssecretaris bleek het met Van Kemenade eens te zijn. De Basisvorming had volgens hem ‘goed kunnen landen’ als scholen er meer tijd voor hadden gekregen. Hij erkende dat er in het onderwijs verzet was tegen de invoering ervan en dat ‘de uiteindelijke vormgeving uiteindelijk zo is geworden dat de winst maar beperkt was’.

Wallage ging ook in op de vaak bekritiseerde fusies in het onderwijs. Die waren volgens hem nodig omdat anders veel kleine mavo- en lbo-scholen zouden verdwijnen. Hij wees er bovendien op dat brede scholengemeenschappen noodzakelijk waren omdat in de Basisvorming was afgesproken dat leerlingen zoveel mogelijk op één school moesten blijven.

Nergens spijt van
Na Wallage kwam oud-minister Jo Ritzen (ook PvdA) van Onderwijs voor de onderzoekscommissie. Hij was van 1989 tot 1998 betrokken bij de invoering van de Basisvorming, het Studiehuis en het vmbo. Zijn opvolger Loek Hermans (VVD) zei voor de commissie-Dijsselbloem dat Ritzen hem nooit heeft gewaarschuwd voor de problemen die de onderwijsvernieuwingen konden veroorzaken.

Ritzen zei tegen de commissie dat hij nergens spijt van heeft. Hij ontkende dat de onderwijsvernieuwingen zijn mislukt. De oud-minister wees daarbij op de goede prestaties de Nederlandse leerlingen in internationaal perspectief nog steeds leveren.

Onomstreden
Ten slotte sprak de commissie vrijdag met oud-staatssecretaris Tineke Netelenbos (eveneens PvdA). Zij zei dat ze nog steeds achter de Tweede Fase staat. Dat was volgens haar een ‘onomstreden onderwijsinnovatie’. De oud-staatssecretaris zei ook dat het goed gaat in het voortgezet onderwijs dankzij de vernieuwingen uit de jaren ’90.

De veranderingen werden niet overhaast ingevoerd. Netelenbos ontkende ook dat zij destijds door diverse topambtenaren en bestuurders werd gewaarschuwd voor een te zwaar lesprogramma als de Tweede Fase zou worden ingevoerd.

Netelenbos kreeg de afgelopen tijd veel kritiek over zich heen. Zo zei voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat hij zich ‘voor 50 procent beduveld’ voelde toen Netelenbos maar de helft van de toegezegde 100 miljoen uittrok voor de invoering van de Tweede Fase.