Wat gebeurt er allemaal in de School!Week 2013?

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben een inspirerend aanbod samengesteld voor de School!Week 2013. Ook uw school kan met personeel en/of leerlingen deelnemen aan diverse conferenties en workshops. Natuurlijk kunt u in de School!Week 2013 ook zélf inspirerende activiteiten organiseren. Graag zelfs! Lees verder

De School!Week 2013 is de landelijke campagne voor en door de openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen. De week is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs om aan een zo breed mogelijk publiek de meerwaarde van de openbare en algemeen toegankelijke scholen te laten zien.

De landelijke campagne is in week 12, van 18 tot en met 22 maart. In de week daarvoor, van 11 tot en met 15 maart, vindt de Pre-School!Week Tour 2013 plaats. Er zijn dan op vijf plaatsen in het land inspirerende bijeenkomsten.

Op www.openbaaronderwijs.nu kunt u zien welke activiteiten er inmiddels zijn gepland. Natuurlijk kunt u met uw school/scholen en/of uw bestuur ook zelf activiteiten organiseren, waarmee u aan uw omgeving laat zien waar het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor staat! U kunt hiervoor gebruikmaken van het Handboek School!Week 2013, dat u gratis kunt downloaden.

Als u zelf activiteiten organiseert, willen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs graag van u weten wat u gaat doen. Met uw ideeën kunnen wij uw collega’s in het land inspireren!

U kunt uw activiteiten online aanmelden. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs zetten alle ideeën letterlijk op de kaart.

Ingormatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl.