Wat gebeurt er met de samenwerkingsverbanden?

De toekomst van de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs is in nevelen gehuld. Geke Lexmond van VOS/ABB heeft in het kader van de bezuiniging op passend onderwijs en het nieuwe stelsel dat minister Marja van Bijsterveldt van OCW wil invoeren een toelichting geschreven. Lees verder

De toelichting gaat onder meer over het omzetten van de 234 huidigie samenwerkingsverbanden in 75 nieuwe, grotere regioverbanden. Daar is nog veel onzekerheid over, waardoor onderwijswerkgevers op dit moment niet weten waar ze aan toe zijn.

U kunt de toelichting downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen