Wat heeft VOS/ABB in 2013 gedaan? Lees ons jaarverslag!

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2013 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

In het jaarverslag kunt u lezen wat VOS/ABB in het jaar 2013 heeft gedaan voor de 323 aangesloten schoolbesturen met in totaal ruim 2700 scholen in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Op deze scholen volgden in 2013 ongeveer 800.000 leerlingen les.

De vereniging is er trots op dat het aantal leden in 2013 is gestegen. In 2012 was het aantal aangesloten schoolbesturen ongeveer 300, met in totaal circa 700.000 leerlingen.

Goed onderwijs
De missie van VOS/ABB is ‘goed onderwijs voor álle kinderen’. Dit past bij het brede maatschappelijke belang van het openbaar en algemeen toegankelijk primair, voortgezet en speciaal onderwijs waar de vereniging voor staat. Ook in het jaar 2013 maakte VOS/ABB zich sterk om de omstandigheden voor goed onderwijs te optimaliseren.

Dit doet de vereniging bijvoorbeeld door kennis en tools op het gebied van onder andere financiën, personeel en organisatie, huisvesting en governance aan te bieden.

Tevens is VOS/ABB gespecialiseerd in goed burgerschapsonderwijs, levensbeschouwing en religie in het openbaar onderwijs, innovatie en excellentie. Ook die thema’s horen bij goed onderwijs op openbare en algemeen toegankelijke scholen. Zij staan immers midden in de diverse samenleving.

Geen blad voor de mond
VOS/ABB profileert zich nadrukkelijk als assertieve belangenbehartiger. Dit doet de vereniging op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Als het nodig is, neemt VOS/ABB geen blad voor de mond. De ervaring leert dat stille diplomatie niet altijd werkt, en dat het soms nodig kan zijn om met luide stem belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

Uiteraard staat in het jaarverslag de financiële verantwoording over 2013.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,