In het nieuwe schooljaar 1000 of 1040 uur?

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt veel vragen over de Wet onderwijstijd die op 1 augustus in werking treedt. In het voortgezet onderwijs ging men ervan uit dat de norm van 1000 lesuren per jaar zou gaan gelden, en niet de norm van 1040 uren zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW nu schrijft.

De VO-raad meldt dat de vo-scholen ‘volledig verrast’ zijn door de brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW, waarin staat dat met ingang van het nieuwe schooljaar de minimale urennorm van 1040 geldt. De scholen hebben hun begroting en roosters voor het nieuwe schooljaar al gebaseerd op 1000 lesuren, stelt de sectororganisatie.

In het Algemeen Dagblad zegt voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad dat de scholen zich na de zomervakantie zullen houden aan de 1000 lesuren per jaar, en dus niet aan de wettelijk vastgelegde 1040 uren. ‘We hebben een compromis met de overheid gesloten over 1000 uur. Die kunnen we leveren. Daar willen we ons ook graag aan houden. Maar nu komt er ineens – midden in de zomervakantie – een brief van Dekker dat we na de vakantie gehouden zijn aan die 1040 urennorm. Verbazingwekkend.’

Vastgelegd in wet
De Helpdesk van VOS/ABB constateert dat de wetgeving over de minimale onderwijstijd in het voortgezet onderwijs gericht is op inwerkingtreding per 1 augustus. In die zin is het dus logisch dat de staatssecretaris aangeeft dat er per die datum gehandeld dient te worden naar de wet.

De verwarring over de minimale onderwijstijd heeft te maken een aangenomen motie van D66, die aanstuurde op 1000 lesuren. Daarnaast kan één en ander worden afgeleid uit gesprekken tussen de VO-raad en het ministerie van OCW. Feit is echter dat de Wet onderwijstijd, waarin wordt gesproken over 1040 uur, door zowel de Tweede als Eerste Kamer is aangenomen. Daarmee is de norm van 1040 lesuren wettelijk vastgelegd.

Opmerkelijk is dat de Inspectie van het Onderwijs eerder al heeft aangekondigd niet sec op de norm van 1040 uren te zullen handhaven. De inspectie kijkt in zijn algemeenheid naar de onderwijskwaliteit. Als daar aanleiding toe is, kan de inspectie daarnaast kijken naar de onderwijstijd, doch slechts in samenhang met het geconstateerde kwaliteitsniveau.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl