Wat te doen als CAO VO op 1 juli afloopt?

De VO-raad en de vakbonden hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, terwijl de huidige CAO VO op 1 juli afloopt. VOS/ABB raadt de besturen van openbare vo-scholen aan om in alle gevallen te besluiten per 1 juli de bestaande regeling te verlengen en de resultaten van verdere onderhandelingen af te wachten. Lees verder

In de rechterkolom van dit bericht staat een toelichting op de situatie, zoals die is ontstaan doordat er nog geen overeenstemming is over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs.

De toelichting maakt een duidelijk onderscheid tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs, omdat het openbaar onderwijs arbeidsrechtelijk in principe te maken heeft met het ambtenarenrecht en het bijzonder onderwijs met het burgerlijk recht. Het burgerlijk recht is overigens ook het uitgangspunt voor openbare vo-scholen binnen een stichting samenwerkingsbestuur.

In de toelichting geeft VOS/ABB adviezen over wat er in de ontstane situatie het beste kan worden gedaan. Er staat ook een voorbeeldtekst vermeld waarmee het bevoegd gezag kenbaar kan maken dat de bestaande regeling wordt verlengd totdat er een nieuwe cao is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30, helpdesk@vosabb.nl