Wat zijn uw ervaringen met laptops in het onderwijs?

Kennisnet is op zoek naar mensen die op hun school ervaring hebben met onderwijs via de laptop. Met die ervaringen wil Kennisnet een informatieve publicatie samenstellen. Lees verder

Steeds meer scholen in het primair en vooral het voortgezet onderwijs kiezen ervoor om hun leerlingen met laptops te laten werken. Aan de hand van de ervaringen van mensen die in deze scholen werken, wil Kennisnet een boekje maken voor docenten in het po, vo en mbo.

Naast een algemene inleiding, zal het boekje hoofdstukken bevatten met tips, valkuilen, mooie praktijkvoorbeelden en links naar meer informatie. Het boekje wordt ondersteund door een website met actuele informatie, bronnen en extra materiaal.

U kunt uw bijdrage mailen aan John Hanswijk van Kennisnet: j.hanswijk@kennisnet.nl

Iedereen die een bijdrage levert, krijgt het boekje thuisgestuurd!