Waveboarden gedekt door schoolverzekering

Verzekeringspartner Aon meldt dat scholen waveboarden kunnen toestaan, mits er voldoende toezicht is. Lees verder

Aon reageert op het bericht over de risico’s van waveboarden dat op 22 juni op deze website is verschenen en dat op maandag 28 juni in de e-mailnieuwsbrieven voor het primair en voortgezet onderwijs heeft gestaan.

In dat bericht (zie rechterkolom) staat dat het voor scholen en besturen raadzaam is om contact op te nemen met de verzekeraar om te vragen of het risicovolle waveboarden onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt.

Directe aanleiding hiervoor waren vragen die bij de Helpdesk van VOS/ABB binnenkwamen en berichten dat scholen waveboarden alleen toestaan als leerlingen dat op eigen risico doen.

Aon meldt nu dat waveboarden weliswaar een risicovolle activiteit is, maar dat het net als andere buitenactiviteiten onder lestijd onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Hierbij gelden volgens Aon de condities die ook voor andere activiteiten gelden. Zo moet de school uiteraard wel zorgdragen voor voldoende toezicht.

VOS/ABB raadt aan om in geval van twijfel toch altijd even contact op te nemen met uw verzekeraar.

Aon is een samenwerkingspartner van VOS/ABB. Leden kunnen via Aon tegen aantrekkelijke premies verzekeringen afsluiten. Klik hier voor meer informatie.