Het Steunpunt Passend Onderwijs en het ministerie van OCW verzorgen op 26 juni een webinar over de beleidsregel inclusieve leeromgeving.

Deze beleidsregel is gericht op intensivering van de samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. Scholen krijgen meer mogelijkheden om te experimenteren met inclusief onderwijs. De beleidsregel wordt binnenkort gepubliceerd. Voorafgaand aan het webinar krijgen deelnemers de beleidsregel toegestuurd.

Het webinar is op woensdag 26 juni van 10.30 tot 11.30 uur.

Lees meer…

Deel dit bericht: