Website over doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) heeft een website over de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen.

Op 1 januari 2015 zal de doordecentralisatie van de huisvesting in het primair onderwijs een feit zijn: het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen zal dan zijn overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen.

Ruimte-OK verzorgt in opdracht van het ministerie van OCW hierover de voorlichting.

Ga naar www.overhevelingbuitenonderhoud.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl