Website over geschillen passend onderwijs

Een nieuwe website over passend onderwijs biedt informatie die kan helpe bij het voorkomen of oplossen van geschillen.

Als onafhankelijke bemiddeling niet oplevert, kan een geschil langs formele weg worden beslecht. Hiervoor zijn verschillende procedures en instanties. Welke dit zijn, hangt af van het probleem en van de betrokken partijen.

De website www.geschillenpassendonderwijs.nl geeft informatie over verschillende soorten geschillen en geeft antwoord welke instanties en procedures er zijn om geschillen op te lossen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, helpdesk@vosabb.nl