Nieuwe website tegen pesten zoekt testers uit vmbo

De nieuw op te zetten website Pestkoppenstoppen.nl zoekt vmbo-brugklassen die willen deelnemen aan een effectiviteitsonderzoek. Lees verder

Pestkoppenstoppen.nl wil op het gebied van (cyber)pesten laagdrempelig online advies op maat bieden aan leerlingen van 12 tot 15 jaar.

In april wordt een begin gemaakt met het testen van Pestkoppenstoppen.nl. De testfase zal een jaar duren. Bij het effectiviteitsonderzoek zijn de Open Universiteit en het ministerie van OCW betrokken.

Vmbo’ers die aan de gestelde criteria voldoen, beginnen –verdeeld over drie maanden– met de adviezen. Een halfjaar en een jaar na de start wordt hun gevraagd voor het testen online enkele vragen te beantwoorden.

Vmbo-brugklassen die belangstelling hebben voor deelname aan het onderzoek, kunnen zich hiervoor aanmelden bij niels.jacobs@ou.nl.