Week tegen Kindermishandeling: Leren van elkaar

Dit jaar is het thema van de Week tegen Kindermishandeling ‘Leren van elkaar’. De organisatie van de actieweek van 18 tot en met 24 november ligt in handen van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

Met ‘Leren van elkaar’ staan de ervaringen van kinderen, ouders en professionals centraal. ‘We halen inspiratie uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen, kijken wat we daarvan kunnen leren én hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten’, zo staat op www.weektegenkindermishandeling.nl.

Omdat het in november 30 jaar geleden is dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd gesloten, komen 30 persoonlijke verhalen centraal te staan die een verschil hebben gemaakt voor kinderen, ouders en professionals.

U kunt zelf activiteiten aandragen voor de Week tegen Kindermishandeling.