Scholen doen mee aan Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid is vandaag van start gegaan. Scholen kunnen erbij aanhaken om juist in deze week aandacht te besteden aan het gebruik van (sociale) media door de jeugd. Want kinderen en jongeren onderschatten nog vaak de invloed van hun mediagedrag. Lees verder

In Friesland doen in elk geval al verschillende openbare schoolbesturen mee. De Stichting Proloog in Leeuwarden nodigt de leerlingen van haar 18 openbare basisscholen uit om met hun ouders of hun klasgenoten een filmpje te maken over de vraag ‘Wat wil jij later worden?’. De filmpjes worden op de website en de Facebookpagina van Proloog geplaatst.

Onderwijsgroep Fier, met 20 openbare scholen in Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, doet met de groepen 7 en 8 mee aan het spel ‘Mediamasters’. Dat is een wedstrijd waarvoor in totaal 2000 Nederlandse schoolklassen zich hebben ingeschreven. De deelnemende schoolbesturen geven aan het belangrijk te vinden dat hun leerlingen goed leren omgaan met de moderne media. 

De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer.net, het expertisecentrum dat is opgericht door OCW en Jeugd en Gezin. Mediawijzer.net wil de maatschappelijke discussie over de ontwikkeling van mediawijsheid op gang wil brengen. Dit jaar wordt gefocust op de leefstijl van 10- tot 14-jarigen. Op de websites www.mediawijzer.net en www.weekvandemediawijsheid.nl biedt het expertisecentrum veel informatie en lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs.