Weer minder aanmeldingen bij pabo’s

Steeds minder jongeren kiezen voor de pabo. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van cijfers van het ministerie van OCW. Lees verder

Dit jaar zakte de inschrijving van eerstejaars met 11 procent. Die daling doet zich al sinds 2008 voor. Volgens de AOb staat de daling in contrast met de arbeidsmarktperspectieven die het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt voor pabo-studenten schildert. Wie nu aan de pabo begint, heeft volgens die perspectieven een uitstekende kans om bij zijn afstuderen aan een baan te komen. 

De daling zou te maken kunnen hebben met de negatieve verhalen over demografische krimp en de ontslagen die daar nu mee samenhangen. Maar over een aantal jaren ontstaat er een tekort aan leraren in het basisonderwijs, omdat veel huidige personeelsleden met pensioen gaan. 

Wat ook kan meespelen is de rekentoets voor mbo'ers die naar de pabo willen. In de praktijk blijkt dat voor een aanzienlijk deel van de mbo'ers de rekentoets in het hbo te hoog gegrepen is. De oorzaak daarvan wordt gezocht in de geringe aandacht die in het vmbo en mbo uitgaat naar kwalitatief rekenonderwijs.