Weer moties tegen korting passend onderwijs verworpen

De coalitiepartijen hebben met steun van de PVV en de SGP een streep gehaald door nieuwe moties voor verzachting van de bezuiniging op passend onderwijs. Lees verder

Er werden dinsdagmiddag acht moties voor een verzachting van de bezuiniging op passend onderwijs in stemming gebracht. De coalitiepartijen VVD en CDA en de gedoogpartner PVV stemden alle acht moties weg. De SGP zei nee tegen zes van de acht moties.

Opmerkelijk was dat het CDA de eigen partijresolutie voor temporisering van de bezuiniging naast zich neerlegde. Eerder zei CDA-minister Marja van Bijsterveldt al dat zij zich niets aantrok van de partijmotie, die onlangs werd gelanceerd tijdens het voorjaarscongres van het CDA.

Al met al betekent dit dat de oppositie opnieuw het onderspit delft in de strijd voor de zwakste leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Tweede Kamerlid André Rouvoet van de ChristenUnie noemt het op Twitter ‘onbegrijpelijk’ dat de partijen die het kabinet steunen de bezuiniging op passend onderwijs koste wat kost onverkort willen doorvoeren.

VOS/ABB is het met Rouvoet eens: dit kabinet maakt van de bezuiniging op passend onderwijs een politieke prestigestrijd. Het is cru dat CDA, VVD en PVV het nodig vinden deze strijd te voeren ten koste van leerlingen met extra zorgbehoeften.