Wegwijzer brandveiligheid unitbouw

Na de Schipholbrand is uit onderzoek gebleken dat er een aantal lacunes zit in de veiligheid van unitbouw. Daarom heeft het ministerie van VROM een zogenoemde wegwijzer ontwikkeld, die voor gebruikers en eigenaren van unitbouw een hulpmiddel kan zijn. Lees verder

De wegwijzer biedt aandachtpunten voor een goede brandveiligheid, zodat kan worden bepaald op welke punten actie moet worden ondernomen. Veel aandachtspunten gelden overigens niet alleen voor unitbouw, maar zijn algemeen toepasbaar. 

Het is ook een hulpmiddel voor gemeentelijk toezicht, waarbij wordt benadrukt dat het géén volledig wettelijk toetskader betreft. Het voldoen aan de aandachtspunten biedt dus geen garantie dat aan alle wettelijke brandveiligheidseisen is voldaan. Juridisch telt alleen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Het voornemen is om met ingang van 1 augustus 2007 het ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’ in werking te laten treden. Vanaf dat moment gelden voor brandveiligheid in heel Nederland dezelfde gebruiksvoorschriften. Gemeenten zullen hun bouwverordening met dit besluit in overeenstemming moeten brengen.

De wegwijzer bestaat in hoofdzaak uit een vragenlijst, waarmee u zelf kunt toetsen of u voldoet aan de veiligheidseisen. Bij vragen is het verstandig contact op te nemen met de brandweer of de gemeente.

Er zijn twee aparte wegwijzers, waarvan er één bestemd is voor bestaande situaties en één voor nieuwbouw. Beide exemplaren staan in de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen