‘Weinig aandacht voor gevolgen van vergrijzing’

Steeds meer organisaties krijgen last van de vergrijzing. Vooral als gevolg van een gebrek aan beleid, prioriteit en actie komen bedrijven en overheidsinstellingen in de problemen en krijgen zij te maken met een scheve personeelsopbouw, afnemende productiviteit, verstarring van de organisatie en een gebrek aan doorstroom. Dat blijkt uit de Vergrijzingsmonitor 2010. Lees verder

Van de onderzochte organisaties is 75 procent niet actief met vergrijzing bezig. Ruim 60 procent verwacht dat de vergrijzing in de komende jaren tot meer problemen gaat leiden. Bij de helft van de organisaties heeft het onderwerp in het afgelopen halfjaar bij het managementteam op de agenda gestaan.

Daarnaast houdt slechts 60 procent rekening met de vergrijzing bij de opbouw van het personeelsbestand. Meerjarenpersoneelsplannen zijn vooral in de publieke sector schaars. Slechts 25 procent voert een proactief beleid om problemen als gevolg van de toekomstige uitstroom te voorkomen.

In de monitor over 2010 staat dat de vergrijzing met name in het onderwijs en de zorg tot een stijging van de loonkosten leidt. De Vergrijzingsmonitor is een jaarlijkse peiling van KPMG, Kluwer en Randstad.

Klik hier voor meer informatie op de website van KPMG.