Welke procedures bij passend onderwijs?

Het ministerie van OCW heeft in het kader van passend onderwijs stroomschema’s ontworpen om scholen te helpen hun zorgplicht uit te voeren bij de aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte.

De stroomschema’s laten precies zien welke procedures een school moet doorlopen. Ze gaan in op vier situaties:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl