Welke subsidies voor invoering passend onderwijs?

De Helpdesk van VOS/ABB wordt gevraagd welke subsidies er zijn voor de invoering van passend onderwijs. Hieronder geeft de Helpdesk uitleg. Lees verder

Voor de voorbereiding op de invoering van passend onderwijs ontvangen de samenwerkingsverbanden en de nu nog bestaande regionale expertisecentra 10 euro per leerling. De subsidie is bedoeld voor het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel, de verdere ontwikkeling van leraren en ondersteuning in de klas. Deze subsidie had een looptijd van twee jaar, loopt nu af en wordt niet verlengd.

Er is een nieuwe regeling in de maak en bijna af. Deze houdt in dat het primair onderwijs 4 euro per leerling krijgt en dat elk nieuw samenwerkingsverband kan rekenen op 40.000 euro. Het voortgezet onderwijs moet het met minder doen. Daar is per nieuw samenwerkingsverband ook 40.000 euro beschikbaar, maar in het vo wordt niet 4 euro per leerling beschikbaar gesteld.

Omdat het kabinet de bezuiniging op passend onderwijs heeft geschrapt, is het nog niet duidelijk of de bovenstaande subsidiebedragen definitief zijn. Er hoeft voor de regeling niet gewacht te worden tot Prinsjesdag en het ministerie heeft laten weten dat er al dekking voor was. Mogelijk zullen de subsidiebedragen hoger uitvallen door het wegvallen van de bezuinigingen.

Zodra meer bekend is, laat de Helpdesk van VOS/ABB dit weten. Houdt u deze website, de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB en VOS/ABB op Twitter dus in de gaten!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl