Welzijn en wijken: 14.000 stageplaatsen

De welzijnssector en de woningcorporaties gaan in totaal 14.000 maatschappelijkestageplaatsen leveren. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW heeft daarvoor zaterdagochtend intentieverklaringen ondertekend met de Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep) en de landelijke koepel van woningcorporaties Aedes. Lees verder

Voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaringen nam staatssecretaris Van Bijsterveldt in Den Haag met een aantal jongeren deel aan een maatschappelijke stage in het kader van de Make a Difference Day. Samen met scholieren en bewoners verzorgde de staatssecretaris binnentuinen in de Haagse wijk Escamp.

De welzijnssector gaat 12.000 stageplaatsen leveren, de woningcorporaties 2.000. Klik hier voor meer informatie.

Zie ook de gerelateerde artikelen in de rechterkolom.