Wensen PO-Raad voor volgende regeerperiode

Ook de PO-Raad heeft de lijsttrekkers van de politieke partijen per brief laten weten wat er in de volgende regeerperiode moet gebeuren om het onderwijs te versterken. VOS/ABB heeft haar wensen vorige week bekendgemaakt. Lees verder

De PO-Raad gaat onder meer in op demografische krimp en dalende leerlingenaantallen. De sectororganisatie voor het primair onderwijs vindt dat het geld dat vrijvalt door krimp, voor het onderwijs behouden moet blijven. Dat geld kan onder meer worden gebruikt voor het realiseren van samenwerkingsscholen.

In het kader van onderwijskwaliteit pleit de PO-Raad voor een modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Ook de primaire arbeidsvoorwaarden zouden bij de sectororganisatie belegd moeten worden. Verder vindt de PO-Raad dat het onderwijs moet worden vrijgesteld van btw op ICT-middelen.

Voor een goede invoering van passend onderwijs vindt de PO-Raad het nodig om dat af te stemmen met de jeugdzorg en veiilgheidsregio's. Maatwerk moet daarbij centraal staan.

Andere punten uit de brief van de PO-Raad gaan over het oormerken van onderwijsbudgetten bij de gemeenten, het opnemen van onder andere het geld voor verzuim- en vervangingsbeleid in de lumpsum en vermindering van de regeldruk.

De brief van de PO-Raad staat in de rechterkolom. Daar kunt u ook de eerder verstuurde brief van VOS/ABB aan de lijsttrekkers en programmacommissies van de politieke partijen downloaden.

Bijlagen