Werkgevers wijzen nieuwe CAO-VO af

De werkgevers in het voortgezet onderwijs hebben het onderhandelaarsresultaat voor de nieuwe CAO-VO afgewezen. Dat komt door de interpretatie van de afspraken door de vakbonden, waardoor de cao 100 miljoen euro duurder zou uitpakken en dus onbetaalbaar zou worden. Volgens de werkgevers geven de bonden een verkeerde uitleg aan de afspraken. De VO-raad wil het overleg zo snel mogelijk hervatten. Lees verder

Volgens de onderwijsvakbonden betekenen de huidige afspraken dat docenten twee weken per jaar minder les gaan geven.

Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad: “Als deze interpretatie van de bonden bewaarheid wordt, worden onze leerlingen de dupe. Scholen hebben nu al de grootste moeite om voldoende leraren te vinden. Het gevolg is meer onbevoegden voor de klas, grotere klassen en lesuitval. Dat heeft rampzalige gevolgen voor bijna een miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.”

De scholen willen de aankomende twee jaar 8% investeren in het onderwijspersoneel met een meer dan marktconforme loonsverhoging van 7% en 1% voor het verlagen van de werkdruk. Slagter: “Ik teken direct voor een cao van 8%. Ik werk echter niet mee aan een cao die het lerarentekort nog groter maakt, die zorgt voor meer lesuitval en die ten koste gaat van de leerlingen.”

De schoolbesturen zijn het met hem eens: 96% steunde het voorstel van de VO-raad om niet met deze cao in te stemmen.

Ondanks meerdere verzoeken zijn de bonden niet bereid het gesprek over de cao  te hervatten en zien zij geen aanleiding om duidelijke afspraken te maken over de financiering.

Zie ook de website van de VO-raad.