Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang

Op initiatief van de oudervereniging BOinK is de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang opgericht. VOS/ABB en andere onderwijs- en kinderopvangorganisaties hebben zich bij de werkgroep aangesloten. Lees verder

Aanleiding voor de oprichting van de werkgroep in de motie van de fractieleiders Jozias van Aartsen (VVD) en Wouter Bos (PvdA) voor uitgebreide kinderopvang in het onderwijs. De werkgroep moet de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang stroomlijnen om een verantwoorde kinderopvang in het onderwijs te realiseren.

Dat kan volgens de betrokken organisaties alleen als er aan drie voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet er voldoende tijd zijn om voorzieningen op te zetten. Ten tweede moet er voldoende geld beschikbaar komen. Ten derde mag er geen enkele concessie worden gedaan aan kwaliteit.

In de rechterkolom naast dit artikel staat de brief waarin de betrokken organisaties de oprichting van de werkgroep bekendmaken aan de Tweede Kamer. Op donderdag 26 januari is er in de Tweede Kamer algemeen overleg over de motie van Van Aartsen en Bos.

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen