Werkloosheid verder gestegen, vooral in onderwijs

De werkloosheid is in juli verder gestegen. In alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen toe, en het meest in het onderwijs. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal WW-uitkeringen is in juli met 13.000 gestegen tot 395.000, wat betekent dat 8,7 procent van de beroepsbevolking werkloos is. In het onderwijs steeg het aantal uitkeringen ten opzichte van juni 2013 met 20 procent. In vergelijking met juli 2012 gaat het om een stijging van 33,4 procent.

Op jaarbasis is het onderwijs nog niet de slechtste sector: in de bouw steeg het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met 56 procent en in het vervoer met bijna 43 procent.

De werkloosheid is overigens het hoogst in de sector financiële en zakelijke dienstverlening.

Lees het volledige persbericht van CBS