Werkomgeving scoort hoogst in primair onderwijs

Van de leraren in het primair onderwijs is 50 procent (zeer) tevreden over de fysieke werkomgeving. Voor de leraren in het voortgezet onderwijs geldt dat voor 44 procent. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Geef ze de ruimte!’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Lees verder

Tevredenheid en werkplezier worden deels bepaald door de fysieke werkomgeving. In een goede werkomgeving is het prettiger en beter werken. Voorbeelden zijn goede (regelbare) klimaatbeheersing, de aanwezigheid van (stille) werkruimten voor buiten de lessen, adequate ICT- en thuiswerkvoorzieningen en faciliteiten die aansluiten op het onderwijsconcept.

De grootste problemen doen zich volgens leraren voor bij de klimaatbeheersing en thuiswerkvoorzieningen. Ook ervaren zij een groot gebrek aan ruimtes waar buiten de lessen om kan worden gewerkt. Voor 6 procent van de leraren in het primair onderwijs en 12 procent van die in het voortgezet onderwijs is de kwaliteit van de fysieke werkomgeving mede aanleiding geweest om naar een andere school te gaan.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het SBO.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Geef ze de ruimte!’.