Werkscholen voor stageplaatsen praktijkonderwijs

Het kabinet investeert drie jaar lang telkens 1 miljoen euro in zogeheten werkscholen. Dat zijn bemiddelingsloketten voor leerlingen uit het praktijk- en speciaal onderwijs. Lees verder

Leerlingen uit het praktijk- en speciaal onderwijs blijken vaak veel moeite te hebben om goede leer- en stageplaatsen te vinden. De werkscholen brengen deze leerlingen in contact met bedrijven.

Klik hier voor een brief van minister Marja van Bijsterveldt van OCW en staatssecretaris Paul de Krom van SZW over de werkscholen.