werving en selectie bestuur

Vele scholen in het openbaar onderwijs werken aan of hebben al een vorm van verzelfstandigd schoolbestuur. Zij staan vaak voor de vraag: hoe komen we aan goede bestuursleden? Dat is inderdaad niet altijd eenvoudig, maar duidelijkheid bij de werving en selectie van bestuursleden kan een … Lees verder

Vele scholen in het openbaar onderwijs werken aan of hebben al een vorm van verzelfstandigd schoolbestuur. Zij staan vaak voor de vraag: hoe komen we aan goede bestuursleden? Dat is inderdaad niet altijd eenvoudig, maar duidelijkheid bij de werving en selectie van bestuursleden kan een hulpmiddel zijn.

Daarom is een reglement voor werving en selectie van bestuursleden opgesteld. Het gaat om een handreiking, beslist niet om een verplichting, voor besturen wanneer zij op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden.

Het toepassen van dit reglement waarborgt in ieder geval dat de werving en selectie helder en transparant verloopt, ook waar het gaat om bestuursleden die via coƶptatie worden voorgedragen. Helder en transparant zijn woorden die van groot belang zijn bij het toepassen van de beginselen van goed onderwijsbestuur.

 In de conceptcode ‘goed onderwijsbestuur’ van VOS/ABB is in de paragraaf ‘onafhankelijk bestuur’ een uitwerkingsbepaling opgenomen (nr. 5.2) die aangeeft, dat de werving en selectie van bestuursleden bij voorkeur geschiedt via een open procedure. Het nieuw ontwikkelde reglement voor de werving- en selectie van bestuursleden geeft daar vorm en inhoud aan.

De beleidsnotitie Governance in het onderwijs van 7 juli 2005 geeft ook het belang aan van een heldere regeling met behulp waarvan bestuursleden worden benoemd. Deze notitie vindt u in het dossier ‘Bestuur en management/governance’.

Voor ondersteuning bij werving- en selectie van bestuursleden, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bestuurdersprofiel of het leveren van een technisch voorzitter voor een benoemingsadviescommissie, kunt u altijd terecht bij VOS/ABB consulting: via telefoonnummer 0348 – 405233.

Het reglement kunt u downloaden vanuit de rechterkolom naast dit artikel. 

Informatie Janine Eshuis: 0348-405267, jeshuis@vosabb.nl

Bijlagen