Wet arbeidsmarkt in balans: internetconsultatie

Het is tot 7 mei mogelijk om via een internetconsultatie uw visie kenbaar te maken op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans.

Het kabinet beoogt met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAiB) op bepaalde punten de Wet werk en zekerheid (WWZ) te vervangen. Zo moet in de WWZ één van de acht ontslaggronden volledig worden onderbouwd om tot ontslag over te gaan. Met de WAiB zou het mogelijk moeten worden om ontslaggronden te combineren.

Transitievergoeding en ketenbepaling

Een ander punt in de WAiB is dat een werknemer direct recht heeft op een transitievergoeding. In de WWZ is het zo geregeld dat er pas recht is op een transitievergoeding als een werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest.

Ook de ketenbepaling wordt in dit wetsvoorstel aangepast van de mogelijkheid om drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd aan te bieden naar de mogelijkheid om drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd aan te bieden.

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Overigens is dit wetsvoorstel vooralsnog niet relevant voor het openbaar onderwijs. Dat wordt het pas vanaf 2020 als de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren van kracht zal zijn voor werknemers uit het openbaar onderwijs.

Ga naar de internetconsultatie

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl