Wet werk en zekerheid: aanzegtermijn per 1 januari 2015

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat scholen helpen te voorkomen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid problemen geeft bij de vervanging van zieke leraren. In een debat dinsdag in de Eerste Kamer met hem werd duidelijk dat de zogenoemde aanzegtermijn volgens de nieuwe wet niet al op 1 juli aanstaande maar pas op 1 januari 2015 ingaat.

De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad stellen dat de Wet werk en zekerheid ertoe zal leiden dat het te duur wordt zieke leraren te vervangen. Vervangers zullen namelijk in vaste dienst moeten worden genomen. Dit zal ertoe leiden, zo is de vrees, dat klassen moeten worden samengevoegd of dat leerlingen naar huis worden gestuurd als de vaste leerkracht ziek is of om een andere reden geen les kan geven.

De sectororganisaties vinden dat minister Asscher voor het onderwijs een uitzondering op de nieuwe wet moet maken, maar daar gaat de minister niet op in. Volgens hem kunnen besturen het probleem oplossen door invalkrachten nulurencontracten te geven. De werkgevers wijzen erop dat dit maar voor een halfjaar kan.

In het debat in de Eerste Kamer werd duidelijk dat de aanzegtermijn volgens de Wet werk en zekerheid niet zoals eerder voorzien al op 1 juli 2014 maar pas op 1 januari 2015 ingaat. Bij een contract voor bepaalde tijd moet vanaf dat moment een aanzegtermijn van minimaal een maand in acht worden genomen als het contract niet wordt verlengd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl