Wethouder moet in gesprek met openbaar onderwijs

Onderwijswethouder Marlou Absil (CDA) van de gemeente Peel en Maas heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen in gesprek te gaan met het bestuur Akkoord! over de mogelijkheid om in Maasbree openbaar basisonderwijs te realiseren. Lees verder

Al jarenlang willen ouders in Maasbree dat in dat Noord-Limburgse dorp een openbare basisschool komt. Tot nu toe heeft dit door VOS/ABB ondersteunde ouderinitiatief geen resultaat. Maar daar lijkt verandering in te komen nu de voltallige gemeenteraad een motie heeft aangenomen, waarin staat dat wethouder Absil met het bestuur Akkoord! moet gaan praten over de mogelijkheid een openbare basisschool te realiseren.

De discussie over openbaar basisonderwijs in Maasbree spitst zich toe op de vraag of er in het dorp een dislocatie kan komen van openbare basisschool Omnibus in Baarlo. Alle fracties in de raad achten een zelfstandige vestiging niet haalbaar, omdat daarvoor het verwachte leerlingenaantal in Maasbree te klein is.

Wethouder Absil denkt dat een dislocatie geen reëel alternatief is. ‘Een dislocatie kan alleen wanneer de hoofdvestiging kampt met ruimtegebruik. Dat is niet het geval’, zo meldt zij in de plaatselijke media. De oudergroep in Maasbree en VOS/ABB denken daar heel anders over en worden, getuige de aangenomen motie, gehoord door de raad.

De wethouder heeft nu op basis van de aangenomen motie gezegd met het bestuur van Akkoord! in gesprek te gaan om te bezien welke kans van slagen een dislocatie voor openbaar basisonderwijs in Maasbree heeft.

De motie staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen