Wethouders treden op tegen wilde stakingen

Onderwijswethouders van verscheidene gemeenten in het hele land waarschuwen schoolbesturen, scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs dat er bij wilde stakingen sancties kunnen volgen. De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk heeft laten weten dat scholieren moeten rekenen op een taakstraf of een boete die kan oplopen tot ruim 2000 euro als ze meedoen aan spontane acties. Lees verder

De waarschuwing van de Rotterdamse onderwijswethouder aan alle vo-leerlingen in zijn stad staat in een brief die aan de scholen is verstuurd. De scholen is gevraagd deze brief (zie rechterkolom) uit te delen, zodat er geen misverstand over eventueel te treffen maatregelen kan ontstaan.

In andere gemeenten hebben de leerplichtambtenaren opdracht gekregen dat ze de scholen duidelijk moeten maken wat de gevolgen kunnen zijn als er leerlingen meedoen aan wilde stakingen tegen de normen voor minimale onderwijstijd. De Amsterdamse wethouder Hennah Buyne roept ook ouders op dat die hun uiterste best moeten doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet meer gaan staken.

Ook in onder meer Den Haag, Alkmaar, Apeldoorn en Deventer hebben de onderwijswethouders laten weten dat ze nieuwe wilde stakingen niet zullen accepteren. De wethouders steunen daarmee een oproep van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW.

Opmerkelijk is dat de Middelburgse onderwijswethouder Huub van Klinken de oproep van de staatssecretaris naast zich neerlegt. Dat zei hij dinsdag na de collegevergadering. In Middelburg liep afgelopen vrijdag een betoging van stakende scholieren uit de hand, waarbij de politie in een aantal situaties te veel geweld gebruikte. De Zeeuwse politie heeft daarvoor haar excuses aangeboden.

LAKS
Woensdagavond is er in de Tweede Kamer een spoeddebat over de minimale onderwijstijd. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) wil afhankelijk van de uitkomst van dit debat op vrijdag in Den Haag een landelijke actiedag organiseren. Het LAKS overhandigt voor het spoeddebat 54.000 handtekeningen aan de Vaste Kamercommissie voor OCW, zo heeft LAKS-voorzitter Sywert van Lienden bekendgemaakt.

Met de handtekeningen wil het LAKS duidelijk maken dat de normen voor minimale onderwijstijd te veel nadruk leggen op kwantiteit en te weinig op kwaliteit van het onderwijs. Maandag werd bekend dat staatssecretaris Van Bijsterveldt en de VO-raad met elkaar hebben afgesproken dat de normen voor de minimale onderwijstijd worden versoepeld, maar het LAKS vindt die versoepeling niet ver genoeg gaan. 

Bijlagen