Wetsvoorstel centrale eindtoets naar Tweede Kamer

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets in het basisonderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder

Als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen, leggen alle leerlingen van groep 8 volgend schooljaar voor rekenen en taal een centrale eindtoets af. Dat zal naar verwachting in april 2013 voor het eerst gebeuren.

Met de bewuste keuze voor april, wil de minister ervoor zorgen dat het advies van de school voor een vervolgkeuze zwaarder gaat wegen dan nu het geval is. Nu vindt de Citotoets eerder in het schooljaar plaats en maken ouders en leerlingen vrij snel daarna een keuze voor het vervolgonderwijs.

Het Cito krijgt de wettelijke taak om de centrale eindtoets voor alle groep 8-leerlingen te ontwikkelen. Dit zal gebeuren onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens.

In het wetsvoorstel staat ook dat alle scholen in het primair onderwijs moeten werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Dit is volgens de minister bedoeld om opbrengstgericht werken te bevorderen. 

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.