Wetsvoorstel moet meer recht doen aan zelfstandigheid

Het conceptwetsvoorstel over het stichten en opheffen van openbare scholen voor primair onderwijs doet nog onvoldoende recht aan de zelfstandigheid van openbare schoolbesturen. Daarom dringt VOS/ABB er bij minister Marja van Bijsterveldt van OCW op aan het concept aan te passen. Lees verder

Het wetsvoorstel wordt in nauw overleg met onder meer VOS/ABB opgesteld. Er staat nu onder meer in dat een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs, net als het college van burgemeester en wethouders, de mogelijkheid krijgt een openbare school te stichten. Een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs krijgt ook de mogelijkheid een eigen openbare school op te heffen, maar dat kan pas als de gemeenteraad de kans heeft gekregen de betreffende openbare school over te nemen. 

De voorgestelde wijzigingen zijn welkom, zo schrijft directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB in een brief aan de minister, maar het is principieel onjuist dat de bevoegdheid tot opheffen van een school van een verzelfstandigde stichting voor openbaar onderwijs bij de gemeente blijft. ‘De term verzelfstandiging wordt hiermee nog steeds gebezigd in een situatie die eigenlijk geen echte verzelfstandiging is’, aldus Van der Veen.

Hij wijst erop dat als de gemeenten bovenstaande bevoegdheid behouden, het mogelijk blijft dat de gemeenteraad ‘louter uit politieke overwegingen besluit tot opheffing van een school, waardoor het onderwijsaanbod op de korte en lange termijn danig en hoogstwaarschijnlijk onherstelbaar verstoord zal zijn’. 

Daarom pleit VOS/ABB er bij de minister voor om ‘de (vrijwillige) opheffing slechts en alleen bij het verzelfstandigde schoolbestuur neer te leggen wanneer het openbaar onderwijs aldus is verzelfstandigd’. Dit kan door in de tekst van het wetsvoorstel op te nemen dat de gemeenteraad het besluit tot opheffing alleen kan nemen als de stichting voor openbaar onderwijs daarmee instemt.

De brief aan de minister kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. Daar vindt u ook gerelateerde nieuwsberichten.

Bijlagen