Vereenvoudiging bekostiging naar Tweede Kamer

Onderwijsminister Arie Slob heeft het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel staat dat er vaste bedragen per leerling en per vestiging komen. Dat betekent volgens de minister het einde van een complexe rekensom met tientallen parameters.

‘Door deze vereenvoudiging krijgen scholen voor gelijke leerlingen dezelfde hoeveelheid geld. Ongeacht op wat voor school de leerling zit. Daardoor kunnen schoolbesturen gemakkelijker de financiële consequenties berekenen van veranderende leerlingenaantallen en kan bijvoorbeeld de MR gemakkelijker de financiën controleren’, aldus de minister.

Vier verschillende bedragen

Het wetsvoorstel voorziet niet in één bedrag voor alle leerlingen en scholen, maar in vier verschillende bedragen: twee voor leerlingen en twee voor vestigingen.

Voor de leerlingen komt er één bedrag voor alle onderbouwleerlingen en bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, mavo en vmbo-gl, en één bedrag voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en bovenbouwleerlingen in vmbo-basis en –kader. Aanvullend komt er een toeslag voor vmbo-leerlingen in de gemengde leerweg, omdat zij naast hun lessen op school ook beroepsgericht onderwijs krijgen.

Daarnaast krijgen scholen één vast bedrag voor de hoofdvestiging van een school en één vast bedrag per nevenvestiging.

Geïsoleerde scholen

Om onderwijs bereikbaar te houden voor leerlingen in gebieden waar het aantal leerlingen terugloopt, komt er een aanvullende regeling voor geïsoleerde scholen. Een school is geïsoleerd als vervangend aanbod op minimaal 8 kilometer ligt. Voor praktijkonderwijs is dat 20 kilometer.

De totale hoeveelheid geld dat naar het voortgezet onderwijs gaat, blijft gelijk. Wel zullen er scholen zijn die meer geld ontvangen door de eenvoudigere rekenwijze, maar ook scholen die minder geld ontvangen. De nieuwe rekenwijze wordt ingevoerd in gelijke stappen over vier, soms vijf jaar. Hierdoor hebben schoolbesturen volgens de minister de tijd om in te spelen op de nieuwe hoeveelheid geld die ze krijgen.

Lees meer…