Wettelijk maximuminkomen voor schoolbestuurders

Er komt een wettelijke norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Het maximum is gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Lees verder

Het voorstel kent drie beloningsregimes. Het onderwijs valt onder het eerste regime, waarvoor wordt vastgelegd dat bestuurders en hoogste leidinggevenden van publieke en semipulbieke instellingen maximaal 130 procent van het brutosalaris van een minister mogen verdienen.

De betrokken minister krijgt de bevoegdheid om de beloningsafspraken te handhaven. In het uiterste geval kunnen betalingen die wettelijk zijn verboden, aan de werknemer worden ontnomen.

Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State.