Wettelijke basisvoorwaarden voorschoolse educatie

Vanaf 1 augustus gelden wettelijke basisvoorwaarden voor de kwaliteit van voorschoolse educatie. Een van die voorwaarden is dat voorschoolse educatie bestaat uit ten minste vier dagdelen van minimaal 2,5 uur of ten minste 10 uur per week aan ontwikkelingsgerichte activiteiten. Lees verder

In de wet is ook vastgelegd dat er minimaal één beroepskracht is voor een groep van acht kinderen aan wie voorschoolse educatie wordt aangeboden. Bovendien geldt de bepaling dat een voorschoolgroep uit maximaal 16 feitelijk aanwezige kinderen bestaat.

Ook gelden er wettelijke professionaliteitseisen voor beroepskrachten in de voorschoolse educatie. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat voorscholen gebruik moeten maken van programma’s die jonge kinderen op gestructureerde en samenhangende wijze stimuleren op de gebieden van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De wettelijke regelingen zijn op 22 juli gepubliceerd in het Staatsblad. Zie voor meer informatie het pdf-document in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen