WGA-premie stijgt licht naar 0,62 procent

De premie voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is voor 2011 vastgesteld op gemiddeld 0,62 procent. Dit betekent een lichte stijging; nu is de premie nog 0,59 procent. Lees verder

De gemiddelde WGA-premie van 0,62 procent is opgebouwd uit een door het UWV vastgesteld lastendekkend deel van 0,53 procent en een zogenoemde rentehobbel van 0,09 procent (nu is die hobbel nog 0,12 procent), die is vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het gaat hier nadrukkelijk om de gemiddelde WGA-premie. De hoogte van de individuele WGA-premie hangt af van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de verzekerde werkgevers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl