Wijziging premiepercentage verplicht verzekerden

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om het premiepercentage van de verplicht verzekerden per 1 januari 2010 te wijzigen van 7,68 naar 7,56 procent. Lees verder

De salarisverwerkers zijn op de hoogte gebracht van de premiewijziging.

Het premiepercentage van de vrijwillig verzekerden blijft 6 procent.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl