Wijzigingen Aanvullend Pakket Vervangingsfonds

De voorwaarden voor aanvragen via het Aanvullend Pakket van het Vervangingsfonds veranderen per 1 augustus 2007. Het gaat om aanvragen die basisscholen bijvoorbeeld kunnen doen als er sprake is van een hoog ziekteverzuim. Lees verder

Er worden drie wijzigingen aangebracht in de voorwaarden.

  • De basisvoorwaarde dat een school die voor subsidie in aanmerking wil komen in het voorgaande schooljaar een verzuimpercentage van 4% of hoger heeft gehad, vervalt. Dit betekent dat er meer ruimte komt voor op preventie gerichte begeleiding.
  • De eis dat de school een Modelcontract Arbodienstverlening Primair Onderwijs (voorheen het Basiscontract Integrale Arbozorg) of een daarmee vergelijkbaar contract heeft met een erkende arbodienst, vervalt.
  • Bij de aanvraag voor een subsidie vanuit het Aanvullend Pakket wordt niet meer getoetst op de risico-inventarisatie  en -evaluatie (RI&E). Het op de RI&E gebaseerde plan van aanpak hoeft niet meer te worden meegezonden met de subsidie-aanvraag.

Vanaf 1 augustus 2007 kunt u meer informatie vinden op www.vfpf.nl.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.