Wijzigingen binnen collectieve verzekeringsaanbod

De premie van de aansprakelijkheidsverzekering binnen het VOS/ABB-collectief gaat omhoog, maar die voor de collectieve ongevallenverzekering daalt. VOS/ABB's verzekeringspartner Aon heeft voor beide verzekeringen betere dekkingen kunnen realiseren.

Verzekeringsmaatschappij Amlin heeft het contract voor de aansprakelijkheidsverzekering binnen het VOS/ABB-collectief per 1 januari 2013 opgezegd, omdat er meer aan schades wordt uitbetaald dan aan premies ontvangen.

'Deze ontwikkeling zien wij al enkele jaren en tot dusver konden wij de verzekeraar ertoe bewegen geen minder populaire maatregelen te treffen', zo laat program manager Bas Provily van Aon aan VOS/ABB weten. De hoge schadelast wordt veroorzaakt door een aantal grote letselschadeclaims. Wat betreft de overige zaken is het schadeverloop normaal.

Aanbod verbeterd
Aon heeft voor VOS/ABB onderhandelingen gevoerd om de onvermijdelijke verhoging van 0,67 tot 0,90 euro per leerling per jaar gepaard te laten gaan met extra dekkingen en verhogingen van maximale vergoedingen. Dit zijn belangrijke verbeteringen in het aanbod:

  • Het verzekerd bedrag gaat omhoog van 2.500.000 naar 5.000.000 euro per gebeurtenis.
  • Schade aan eigendommen is voortaan tot 5.000 euro meeverzekerd.
  • Er is voortaan ook dekking voor gebruik van motorrijtuigen tijdens stages of leerwerktrajecten.
  • Schades die ontstaan bij de uitvoering stagewerkzaamheden, zijn voortaan gedekt.
  • Het eigen risico voor zaakschade is verlaagd van 500 naar 100 euro per gebeurtenis.
  • Het verzekerd bedrag voor zuivere vermogensschade (advieswerkzaamheden) gaat omhoog van 125.000 naar 500.000 euro per aanspraak.

Provily benadrukt dat de collectieve aansprakelijkheidsverzekering via VOS/ABB, ondanks de ongewenste premieverhoging, tot de scherpste en beste in de markt blijft behoren. Aanbiedingen van andere verzekeraars waren zowel qua premie als dekking minder gunstig.

Premie ongevallenverzekering daalt!
De collectieve ongevallenverzekering via VOS/ABB wordt goedkoper én krijgt een betere dekking. Amlin heeft aan Aon toegezegd dat de premie met circa 25 procent omlaag gaat. Voor de twee opties waarvoor scholen kunnen kiezen, betekent dit de volgende wijzigingen (jaarpremies per leerling):

  • Optie 1: huidige premie van 0,90 euro gaat naar ongeveer 0,67 euro.
  • Optie 2: huidige premie van 0,70 euro gaat naar ongeveer 0,59 euro.

Daarbij komt dat de verzekerde bedragen stijgen en de voorwaarden worden verbeterd. De afspraken zijn nog niet definitief, maar Provily meldt dat de scholen er vrijwel zeker van uit kunnen gaan dat het bovenstaande van kracht wordt.

Scholen die binnen het collectief van VOS/ABB zowel een aansprakelijkheids- als ongevallenverzekering hebben, zullen per saldo niet of weinig meer gaan betalen, terwijl de dekking en voorwaarden gunstiger worden.

Aon wijst er voor de volledigheid op dat de kosten voor verzekeringen wel stijgen als gevolg van de hogere assurantieverzekering die per 1 januari ingaat. Deze belastingverhoging is een maatregel van het kabinet, waar Aon en VOS/ABB geen invloed op hebben.

Alle VOS/ABB-leden die binnen de collectiviteit van de vereniging een aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering hebben, krijgen binnenkort van Aon nadere informatie over de wijzigingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl