Wijzigingen btw bij detachering op komst

De Europese Commissie vindt dat Nederland de btw-vrijstelling te ruim toepast en dat dit in strijd is met de btw-richtlijn van de Europese Unie. Dit blijkt uit de berichtgeving van Ernst & Young Belastingadviseurs. Lees verder

Nederland past momenteel onder voorwaarden een btw-vrijstelling toe op de terbeschikkingstelling van personeel in de sociaal-culturele sector, de gezondheidszorg en het onderwijs. Deze vrijstelling is gebaseerd op een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën.

De Europese Commissie heeft op 26 juni laten weten dat dit in strijd is met de Europese regels, en heeft Nederland formeel verzocht zijn regelgeving met betrekking tot de btw-vrijstelling voor detachering in deze sectoren aan te passen. Indien Nederland geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan de commissie de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen (een zogeheten inbreukprocedure). Nederland kan dan worden gedwongen om de vrijstelling in te trekken.

Het is niet bekend of deze nieuwe situatie gevolgen heeft voor de besluitvorming bij detachering. De Hoge Raad heeft enkele weken geleden de procedure rondom de btw terugverwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Het gerechtshof moet duidelijkheid gaan verschaffen over de btw-plicht bij detachering.

Zolang de goedkeuring van de staatssecretaris nog niet is ingetrokken, blijft de detachering van personeel – mits aan de door de staatssecretaris gestelde voorwaarden is voldaan – nog steeds vrijgesteld van btw.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl