Wijzigingen in reglement Participatiefonds

Het Participatiefonds (Pf) heeft het reglement voor het schooljaar 2013-2014 gepubliceerd. 

Het reglement is ingrijpend gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • De beëindiginggronden (en termen) zijn gelijkgetrokken met de beëindiginggronden in de CAO PO. Op die manier is direct duidelijk welke beëindiginggrond van toepassing is.
  • De structuur is aangepast, waardoor per beëindiginggrond duidelijk is aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke documenten het Pf verwacht.
  • Er zijn modelverklaringen opgesteld, waarmee kan worden bewezen dat aan de voorwaarden van het reglement is voldaan. Deze verklaringen zijn te downloaden bij het indienen van het vergoedingsverzoek.

U kunt via de website van het Pf een informatieve flyer over het reglement downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl