Wijzigingen/aanvullingen op CAO PO 2006/2008

Per 1 augustus 2007 is een aantal technische en tekstuele wijzigingen van de CAO PO doorgevoerd. Lees verder

Halverwege de looptijd van de CAO PO 2006-2008 is het nodig om een aantal wijzigingen door te voeren in de CAO PO. Deze wijzigingen zijn technisch en tekstueel van aard en vallen binnen het kader van het onderhandelaarsakkoord uit 2006. De wijzigingen maken integraal onderdeel uit van de CAO PO.

De wijzigingen zijn opgenomen in  drie documenten, die u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast. Het gaat hierbij dus om alle wijzigingen op de tekst in het CAO-boekje dat u in 2006 heeft ontvangen.

Inmiddels is de complete tekst van de CAO PO aangepast en aangevuld. Deze  tekst inclusief alle wijzigingen en aanvullingen is alleen digitaal beschikbaar en kunt u hier downloaden.

Bijlagen