Winsemius: Artikel 23 staat menging niet in de weg

Grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs staat het mengen van leerlingenpopulaties niet in de weg. Dat stelt oud-minister Pieter Winsemius in het rapport ‘Vertrouwen in de school’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Lees verder

Het WRR-rapport is maandag aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Het gaat over de uitval van zogenoemde overbelaste leerlingen en de maatschappelijke problemen die met de uitval van deze groep samenhangen. Met overbelaste leerlingen doelt de WRR op kwetsbare jongeren die te kampen hebben met een opeenstapeling van problemen.

De WRR vindt dat scholen niet alleen onderwijs, maar ook alle mogelijke sociaal-emotionele zorg en steun moeten geven aan overbelaste leerlingen. De raad maakt in dit kader gebruik van de term ‘plusscholen’, die van de overheid voldoende geld moeten krijgen om hun taak te kunnen vervullen.

In de aanbevelingen stelt oud-minister Pieter Winsemius dat om schooluitval tegen te gaan, de leerlingenstromen meer gemengd moeten worden. Daarbij duidt hij niet op de menging van autochtone en allochtone leerlingen, maar op de mix van overbelaste en ‘normale’ leerlingen.

Mythologie rond artikel 23
Winsemius gaat ook in op de volgens velen belemmerende rol die artikel 23 over de vrijheid van onderwijs hierbij zou spelen. Winsemius spreekt wat dit betreft over ‘enige mythologie’ rond het bewuste grondwetsartikel. Het is volgens hem niet zo dat artikel 23 de regulering van leerlingenstromen of andere maatregelen om de populatie van scholen te beïnvloeden verbiedt.

Ook het beperken van de schoolkeuze wordt in principe niet onmogelijk gemaakt door artikel 23, stelt hij. Internationale verdragen en discriminatieverboden staan weliswaar aparte wachtlijsten van autochtone en allochtone leerlingen niet toe, maar er is volgens Winsemius geen enkele belemmering voor aparte wachtlijsten voor leerlingen uit verschillende sociaal-economische klassen.

Klik hier voor het WRR-rapport.